Novosti

Ovdje možete pronaći sve informacije o novim programima koje nudimo.

Kako do vaučera?

Kako do besplatnog vaučera HZZ-a saznajte u ovom kratkom videu:

Više

UČILIŠTE KALELARGA - emisija POMALO

Predstavljanje Učilišta Kalelarga u emisiji Pomalo na Diadora TV.

Dana 25.08.2023. Doris Ercegović je gostovala u emisiji Pomalo na Diadora TV te je ukratko predstavila Učilište Kalelarga i naše programe. Cijelu emisiju pogledajte u videu:

Pomalo Više

BESPLATNO OBRAZOVANJE UZ HZZ VAUČER!

Vaučere mogu koristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe. Vaučere mogu koristiti sve zaposlene i nezaposlene osobe kojima će se dodjelom vaučera osigurati stjecanje potrebnih vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta. Programe edukacija s HZZ vaučerima pogledajte na linku https://www.uciliste-kalelarga.hr/programi#vauceri

Što je vaučer za obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba?

 • Vaučer predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih
 • Korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja
 • Trošak programa obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera isplaćuje se izravno odabranom pružatelju usluge obrazovanja
 • U slučaju da je trošak programa obrazovanja veći od iznosa vaučera, postoji mogućnost da se razlika u visini iznosa podmiri od strane korisnika ili poslodavca.
  Točan iznos vaučera određuje se ovisno o obrazovnom sektoru ili podsektoru kojem pripada program, ukupnom radnom opterećenju za stjecanje kvalifikacije te satnici programa pri čemu se u obzir uzima broj sati u vođenom procesu učenja i poučavanja, broj sati temeljenih na radu te broju sati temeljenih na samostalnim aktivnostima.
 • Program obrazovanja može trajati:
  • Programi obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad do i na sekundarnoj razini obrazovanja mogu trajati najdulje do 10 mjeseci
  • Programi obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad na tercijarnoj razini obrazovanja mogu trajati najdulje 12 mjeseci


PROŠIRENA PONUDA PROGRAMA
Od lipnja 2023. kroz sustav HZZ Vaučera sufinanciraju se programi izvan zelenih i digitalnih područja - tzv. opća područja. Programi iz općih područja sufinanciraju se putem ESF+ fonda, dok se zelena i digitalna područja sufinanciraju kroz Nacionalni plan oporavka i opornosti (NPOO).

HZZ-ovim vaučerem korisnik može sufinancirati bilo koji obrazovni program koji je izgrađen po HKO standardu i u ponudi je pružatelja obrazovanja koji ga je prijavio u HZZ Vaučer sustav.

Za korisnike nema razlike u načinu prijave ili u iznosu sufinanciranja odabranog vaučera. Prednost za korisnika je proširena ponuda obrazovanja na opće obrazovne programe poput "Zavarivanje čelika sučeljenim spojem MAG postupkom" ili "Upravljanje CNC strojevima u stolarstvu (glodanje, bušenje, piljenje)".

Zašto je neophodno ulagati u svoje obrazovanje? Sustav HZZ vaučera pokriva obrazovne programe iz svih područja. Saznajte više ovdje.


Tko sve može koristiti vaučer za obrazovanje?

Vaučere mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života kojima se dodjelom vaučera osigurava stjecanje potrebnih vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta.

Korisnik vaučera ne može biti:

 • osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja (učenik),
 • osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (student, uključujući izvanredne studente i polaznike poslijediplomskih studija),
 • osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • osoba strani radnik iz trećih zemalja koja radi na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada te
 • osoba koja je zaposlenik državne ili javne službe te sudjeluje ili je sudjelovala u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera.

Zašto vaučer sustav?

 • Sustav omogućuje stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija
 • Vještine u ponudi su tražene na tržištu rada i izravno mogu unaprijediti Vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada
 • Samostalno odabirete program koji želite pohađati kao i pružatelja obrazovanja
 • Odobreni vaučer se može aktivirati u roku od 4 mjeseca od datuma odobrenja zahtjeva
 • Sustav je aplikativno podržan te se provodi s minimalnim administriranjem
 • Razvoj sustava vaučera prepoznat je i od strane Europske komisije te su u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurana značajna financijska sredstva

Korisnik može koristiti samo jedan vaučer za obrazovanje financiran sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te mehanizama za oporavak i otpornost. Odaberite program obrazovanja koji vam najbolje odgovara.


Programe edukacija s HZZ vaučerima pogledajte na linku https://www.uciliste-kalelarga.hr/programi#vauceri

Više

Upisi su u tijeku za 2023. / 2024. godinu!

Svi programi odobreni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i upisuju se u e-radnu knjižicu.

UČILIŠTE KALELARGA

ZADAR PUT STANOVA 4

Na temelju članka 17. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07) oglašava

NATJEČAJ

za upise u sljedeće programe:


1. Programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacija za zanimanja:

Trogodišnja zanimanja: 

1. Vozač motornog vozila

2. Kuhar

3. Konobar

4. Slastičar


Četverogodišnja zanimanja:

1. Tehničar/ka cestovnog prometa

2. Farmaceutski tehničar/ka

3. Dentalni asistent

4. Fizioterapeutski tehničar

5. Zdravstveno-laboratorijski tehničar

6. Sanitarni tehničar

7. Komercijalist


2. Programi osposobljavanja:

1. Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

2. Maser/ka

3. Dadilja

4. Jednostavni poslovi u zanimanju konobar/ica

5. Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica

6. Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar/ka

7. Keramičar/oblagač


ZA UPISE JE POTREBNO PRILOŽITI:

~ Svjedodžbe svih razreda srednje škole, završnog ispita/mature

~ Domovnicu

~ Rodni list

~ Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti


UVJETI:

~ Državljanstvo Republike Hrvatske

~ Završena osnovna, odnosno srednja škola


Upisi počinju od 01.09.2023. godine

Svi programi odobreni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

i upisuju se u e-radnu knjižicu.

Informacije se mogu dobiti na telefon: 023/315-366, 091/6107070

Web: www.uciliste-kalelarga.hr, e-mail: info@uciliste-kalelarga.hr

Više