UVJETI UPISA

U program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje SANITARNI TEHNIČAR može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 15 godina života,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

U program prekvalifikacije za zanimanje sanitarni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završenu srednju školu,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova sanitarnog tehničara.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • propisno uzimanje i prijenos uzorka ljudskih ekskreta i drugih materijala (osim likvora, srži i tkiva);.
 • ispravno uzimanje i prijenos uzoraka hrane, vode, otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;
 • kontrola namirnica, vode otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;
 • izvođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 • suradnja u timu tijekom poduzimanja higijensko-epidemioloških mjera koje napose obuhvaćaju zdravstveni nadzor nad osobama i objektima u proizvodnji, prometu, skladištenju namirnica, predmeta opće upotrebe, pitke vode, dispozicije otpadnih tvari i nadzor nad drugim osobama i objektima koji mogu imati utjecaja na ljudsko zdravlje te provođenje tih mjera;
 • razumijevanje postupaka i metoda u provođenju zaštite zdravlja stanovništva;
 • savjesno, točno i precizno izvođenje analitičkih postupaka;
 •  profesionalna svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te prema mjerama za očuvanje i unapređenje vlastitoga i tuđega zdravlja