UVJETI UPISA 

U program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar moguse upisati polaznici koji imaju:

 • završenu osnovnu školu,
 • najmanje 15 godina života i
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završenu srednju školu
 • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara.KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje u timski rad te samostalnost u djelovanju predviđenim Zakonom. Podrazumijeva se rad u javnim i bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama, drogerijama, veletrgovinama, farmacuetskoj i kozmetičkoj idnustriji te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijama.
 • poznavanje sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla kao i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova
 • poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava
 • poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava
 • poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu
 • poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava
 • poznavanje sanitetskog materijala
 • stjecanje vještine u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova
 • stjecanje vještine u različitim analitičkim postupcima
 • vođenje administrativnih poslova