Tehničar/ka cestovnog prometa

Prekvalifikacija › Promet i logistika


UVJETI UPISA

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tehničara/ke cestovnog prometa.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola 
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tehničara/ke cestovnog prometa.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA 

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka cestovnog prometa izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2449 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog teorijskog predmeta iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje. Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Skupne i individualne konzultacije se, neovisno o načinu izvođenja, organiziraju prema utvrđenom rasporedu u ustanovi i obavezno se vodi evidencija prisutnosti polaznika na skupnim i individualnim konzultacijama.


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA CILJ I KOMPETENCIJE

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar/ka cestovnog prometa.

Polaznici trebaju ostvariti sljedeće zadatke:

Opći zadatci obrazovanja

 • Steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci, sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini, spoznati vlastite mogućnosti i dosege, radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose te biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

Zadatci koji proizlaze iz opsega poslova i radnih zadataka zanimanja   

 • upoznati se s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga, 
 • znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika, 
 • analizirati prijevozni proces preko kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa,
 • poznavati posao u sklopu otpremničko-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje),
 • poznavati poslove oko osiguranja tereta i putnika, izrada redova vožnje,
 • racionalno istraživanje voznog parka,
 • poznavati racionalno izabrati i uposliti vozni park,
 • ustrojiti održavanje voznog parka,
 • poznavati poslove i nadležnosti u nadzoru prometa,
 • poznavati poslove u skladištenju tereta,
 • upoznati se sa poslovima vođenja financijsko-komercijalnog poslovanja,
 • poznavati izraditi cijenu prijevoza (kalkulaciju) u teretnom i putničkom prijevozu,
 • racionalno organizirati poslove u prometnoj službi na autobusnim  i auto-teretnim kolodvorima,
 • obavljati poslove u svezi s registracijom, tehničkim pregledom i osiguranjem motornih vozila,
 • organizirati poslove rent-a cara,
 • upoznati se s planiranjem prometa u kretanju i mirovanju,
 • poznavati zakonitosti pri upravljanu prometom u naselju i izvan gradova,
 • osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju, uljudno i kulturno komunicirati u radu sa strankama.