UVJETI UPISA

  • završena osnovna škola
  • liječnička svjedodžba o zdravstvenom i psihofizičkom stanju za obavljanje poslova masera/ke
  • starost 18 godina

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Objasniti građu i funkciju organa i organskih sustava
  2. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
  3. Prepoznati bolesna stanja kože i promjene na koži
  4. Prepoznati i objasniti indikacije i kontraindikacije za primjenu klasične masaže
  5. Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
  6. Primijeniti klasičnu ručnu masažu na pravilan način i izvesti različite hvatove klasične masaže na pravilan način
  7. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć