Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom

UVJETI UPISA:

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja.

TRAJANJE PROGRAMA:

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (u slučaju da ustanova posjeduje materijalne uvijete za izvođenje online nastave).

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja u ustanovi, u trajanju od 33 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 30 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 12 sati.

Učenje temeljeno na radu odvija se u specijaliziranoj učionici i specijaliziranoj informatičkoj učionici gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija, kao i u prostorima poslodavaca, reciklažnim dvorištima, deponijama otpada i uredskim prostorima.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

1.  Definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom

2.  Kategorizirati otpad po ključnim brojevima

3.  Voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima

4.  Interpretirati dokumentaciju potrebnu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

5.  Identificirati vrstu otpada i posebne kategorije otpada

6.  Primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi