UVJETI UPISA 

  • završena osmogodišnja škola
  • navršenih 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dimnjačara/ke


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA


  1. Pripremiti alat, pribor za rad i čišćenje te uređaje za mjerenja i ispitivanja ložišta i dimnjaka
  2. Rukovati alatima i uređajima za čišćenje dimnjaka i spojnih dijelova na stručan  i siguran način
  3. Izvršiti čišćenje dimnjaka, ložišta  i spojnih dijelova uz nadzor majstora dimnjačara 
  4. Prepoznati moguće uzroke požara i izvršiti osnovnu sanaciju dimnjaka uz nadzor majstora dimnjačara
  5. Voditi evidenciju o izvršenim dimnjačarskim poslovima
  6. Provesti i primijeniti  mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju moguće nezgode