UVJETI UPISA:

U program izobrazbe za zanimanje dentalni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog tehničara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog/e tehničara/tehničarke.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • usvajanje znanja i vještina koje osposobljavaju polaznika za samostalnu izradu fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija (stalnih i pomoćnih nadomjestaka).
 • osposobiti polaznike za timski rad s liječnikom stomatologom radi očuvanja zdravlja
 • upoznati i osposobiti polaznika za rukovanje različitim zubotehničkim instrumentima i aparatima u zubotehničkom laboratoriju
 • upoznati vrste i sastav te svojstva gradivnih i pomoćnih dentalnih materijala te njihovog ponašanja tijekom tehnološkog procesa izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova
 • razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost
 • upoznati polaznike s općim i specijalnim sadržajima zaštite na radu
 • upoznati i osposobiti polaznika za siguran i higijenski zaštićen način rada
 • razviti kod polaznika smisao za estetiku
 • s građom i funkcijom stomatološkog sustava te s poslijedcama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka živčanih jedinica
 • s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova te tehnološkom izradbom radova kao terapijskog sredstva
 • s vrstama zubotehničkih materijala i tehnološkim procesima pri primjeni
 • usvojiti i steći vještine za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka a ostvariti ih u zubotehničkom laboratoriju
 • osposobiti za rukovanje različitim aparatima i instrumentima
 • upoznati s timskim radom s liječnikom stomatologom te profesionalnim radom i djelovanjem u području stomatologije