Zanimanje tesar/ica

Graditeljstvo i geodezija

UVJETI UPISA 

 • završena osnovna škola
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  tesara/ice.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola
 • najmanje 17 godina starosti,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje tesar/ica izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2 612 sati, konzultativno-instruktivnom nastavom i/ili dopisno-konzultativnom nastavom.


ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM  PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE

 • izraditi klasične drvene oplate temelja, zidova, stropnih konstrukcija, stubišta od armiranog betona
 • izraditi i demontirati velikoplošne oplate u suvremenim sustavima montažnih, lako sastavljivih i za prenošenje prikladnih elemenata oplate (tipa NOF, DOKA, PERI i sl.)
 • izraditi drvene konstrukcije krovišta, drvenih stropova, drvenih stubišta, ograda
 • izraditi klasične drvene radne podove i skele, nanosne skele i konstrukcije za zaštitu građevinskog iskopa, te montirati i demontirati sustav metalnih skela i oplata za zaštitu građevinskog iskopa.