170 sati

UVJETI UPISA 

U program osposobljavanja za poslove knjigovođe može se upisati osoba koja ima najmanje:

  • navršenih 18 godina
  • završenusrednju školu u četverogodišnjem trajanjuKOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu
  • primijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova
  • koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih knjiga
  • pripremiti i knjižiti knjigovodstvene podatke za mjesečnu, periodičnu igodišnju obradu
  • pripremiti dokumentaciju za sastavljanje financijskih izvještaja
  • primijeniti pravila uspješne poslovne komunikacije
  • primjeniti pravila zaštite na radu, pružanjaprve pomoći i zaštite od požara, na stručan i siguran način