Pomoćni slastičar/ka

Turizam i ugostiteljstvo

UVIJETI UPISA

  • završena osnovna škola
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju slastičar/slastičarka
  • starost 18 godina

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati, odabrati  i koristiti odgovarajuće strojeve, alate i sitni  inventar u slastičarskoj radionici na pravilan i  siguran način
  2. Primjeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
  3. Razlikovati i  pripremiti  različite vrste namirnica u slastičarstvu
  4. Pripremiti jednostavne slastice prema recepturi
  5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći