Njegovatelj/ica

Zdravstvo i socijalna skrb

UVJETI UPISA

  1. završena osnovna škola
  2. liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice
  3. navršenih 18 godina života

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se u redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.