Pomoćni kuhar/ica

Turizam i ugostiteljstvo

UVJETI UPISA

  • završena osnovna škola
  • najmanje 15 godina starosti
  • odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima
  2. Pripremiti i obraditi namirnice za kuhanje
  3. Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela
  4. Koristiti i održavati kuhinjske pribor, aparate i uređaje na ispravan način
  5. Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći