UVJETI UPISA

 • najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje razine 4.1
 • uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje
 • starost 18 godina

KOMPENTENCIJEKOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školskedobi
 7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Po završetku praktične nastave polaže se završni ispit koji obuhvaća usmenu i praktičnu provjeru stručnih sadržaja te se dobiva uvjerenje i osposobljenosti za poslove dadilje.